ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΟ GREEK CINEMA

Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία


Παρακολουθήστε τις λειτουργίες από ναούς της Ελλάδας

Κάθε Κυριακή σε

 NY

09:00 & 17:15

Sydney

23:00 & 07:15